Wat Thai Dhammaram is lid van de Boeddhistische Unie van België en onderschrijft het Ethisch charter.

https://www.buddhism.be/nl/ethiek/ethisch-en-deontologisch-charter

 

Contactpersoon Integriteit van de tempel: Chris Van den Hole

Chris.vandenhole@skynet.be

Indien u contact wenst op te nemen in verband met de naleving van het Ethisch en Deontologisch Charter kan u hem een bericht sturen.

En Français:

Le Wat Thai Dhammaram est membre de l'Union Bouddhique Belge et souscrit à la Charte éthique.

https://www.buddhism.be/nl/ethiek/ethisch-en-deontologisch-charter

Personne de contact Intégrité du temple : Chris Van den Hole

Chris.vandenhole@skynet.be

Si vous souhaitez nous contacter concernant le respect de la Charte éthique et déontologique, veuillez lui envoyer un message

English:

Wat Thai Dhammaram is a member of the Buddhist Union of Belgium and subscribes to the Ethical Charter.

https://www.buddhism.be/nl/ethiek/ethisch-en-deontologisch-charter

Contact person Intigrity of the temple: Chris Van den Hole

Chris.vandenhole@skynet.be

If you wish to contact us regarding the compliance with the Ethical and Deontological Charter, please send him a message.